We are recruiting a Deputy Safeguarding Officer

|

Cricket Wales Deputy Safeguarding Officer Vacancy Part time

Cricket Wales believes that Safeguarding is an essential element that is central to all we do. Every child, young person and adult have the right to feel safe and included in all that they do, and we will strive to make cricket in Wales a safe and enjoyable place for ‘everyone’ to experience at all levels of the game. To help us achieve our goal we are expanding our safeguarding team for further information please see here.

To Apply

Please submit your CV, cover letter and salary details and expectations to: [email protected]

Closing date is midnight 5th January 2024

 

Dirprwy Swyddog Diogelu Arweiniol Dynodedig Criced Cymru

Mae Criced Cymru yn credu bod Diogelu yn elfen hanfodol sy’n ganolog i bopeth a wnawn. Mae gan bob plentyn, person ifanc ac oedolyn yr hawl i deimlo’n ddiogel ac yn cael eu cynnwys ym mhopeth a wnânt, ac byddwn yn ymdrechu i wneud criced yng Nghymru yn lle diogel a phleserus i ‘bawb’ ei brofi ar bob lefel o’r gêm. Er mwyn ein helpu i gyrraedd ein nod rydym yn ehangu ein tîm diogelu am ragor o wybodaeth gweler yma. (dolen gwefan)

I wneud cais

 Cyflwynwch eich CV, gyda llythyr eglurhaol a manylion cyflog a disgwyliadau i: [email protected]

Y dyddiad cau yw hanner nos ar 5ed Ionawr 2024.

 

 

 

Share

Official Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play