Contact Us

 

 

 

Get in Touch

 

 

General Enquiries

Tel: 029 2041 9341
Email: [email protected]
Sophia Gardens Stadium, Cardiff, CF11 9XR

Safeguarding / DBS

Linda Medlicott 07546 695202

[email protected]
or DBS - [email protected]

 

Tackling Discrimination

Cricket Wales stands against discrimination in all its forms, and we are committed to ensuring that cricket is a game for everyone.
If you have experienced or witnessed discrimination you can report it through the ECB’s website: https://www.ecb.co.uk/reporting-discrimination
Reports will then be triaged by the ECB and investigated by the relevant cricket organisation.

 

Rhoi Gwybod am Wahaniaethu

Does DIM lle i wahaniaethu o fewn criced. 

Mae Criced Cymru a’r ECB wedi ymrwymo i gymryd pob honiad o wahaniaethu o fewn criced yng Nghymru a Lloegr o ddifrif.  Rydym am sicrhau y gall unrhyw un roi gwybod amdano, gan deimlo’n hyderus y byddwn yn ymateb yn briodol.

Gallwch roi gwybod am unrhyw beth rydych chi wedi’i ddioddef, neu’i weld, yma.

GALLWCH ROI GWYBOD AM EICH PROFIAD NEU’R HYN RYDYCH WEDI’I WELD YN DDIENW DRWY ROI  [email protected] YM MLWCH CYFEIRIAD YR EBOST. 

OS YDYCH CHI AM GAEL EICH ADNABOD A/NEU AM I RYWUN GYSYLLTU Â CHI AM EICH PROFIAD NEU’R HYN RYDYCH WEDI’I WELD, RHOWCH EICH ENW A’CH MANYLION CYSWLLT OS GWELWCH YN DDA.

Official Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play