Key Contacts

Safeguarding Contacts/Diogelu Cysylltiadau

If someone is at imminent or immediate risk, you must phone Police or Local Services immediately – following which please contact the Cricket Wales Safeguarding Director for local advice and support.

In an emergency call the police using 999.  For non-emergencies call the police on 101.

Os bydd unigolyn mewn perygl uniongyrchol, rhaid ichi ffonio’r Heddlu neu’r Gwasanaethau Lleol ar unwaith – yna dylech gysylltu â Chyfarwyddwr Diogelu Criced Cymru i gael cyngor a chymorth lleol.

Mewn argyfwng galwch yr heddlu drwy ddeialu 999.  Pan nad yw’n argyfwng galwch yr heddlu ar 101.

 

Cricket Wales & Glamorgan County Cricket Club / 

Criced Cymru a Chlwb Criced Sir Forgannwg 

 

Safeguarding Director/Cyfarwyddwr Diogelu

Ieuan Watkins

[email protected]

07971 007431

 

Deputy County Safeguarding Officer & 

Pembroke County Cricket Club/ 

Dirprwy Swyddog Lles Sirol a

Chlwb Criced Sir Benfro

 

Dave Loosmore

[email protected]

07713 501276

 

North Wales League & Cricket Wales North Region/Cynghrair Gogledd Cymru a Criced Cymru – Rhanbarth y Gogledd

 

Tony Moss

[email protected]

01244 550108

 

South Wales Premier League/ 

Uwch Gynghrair De Cymru

 

Brian Jones

[email protected]

07913 200620

 

South Wales Cricket Association/ 

Cymdeithas Criced De Cymru

 

Ben Roberts

[email protected]

07973 840070

 

West Wales Cricket Club Conference &

Cricket Wales North Chairman / 

Cynghrair Clybiau Criced Gorllewin Cymru a

Chadeirydd Criced Cymru – Rhanbarth y Gogledd

 

Robin Varley (left of photo / ar y chwith)

[email protected]

07714 219535

 

South East Wales Cricket League/ 

Cynghrair Criced De Ddwyrain Cymru

 

Derek Picken

[email protected]

07851 863833

 

 

 

 

Welsh ACO (Association of Cricket Officials) / 

Cymdeithas Swyddogion Criced Cymru

 

Peter Williams

[email protected]

07768 282491

 

Offical Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners