We're Hiring in North Wales

|

Cricket Wales, the national governing body for recreational cricket in Wales, exists to lead, inspire, and influence the growth, quality, and accessibility of cricket in Wales.

We are seeking to recruit one role to grow the game within our more diverse communities in North Wales

Our vision is simple; it is for Cricket to Capture the imagination of Wales’ and Our mission is about connecting communities and improving well-being by inspiring people to discover their passion for cricket.These roles are significant in helping make cricket ‘a game for all’ and is part of an increased investment into our aim of making cricket even more diverse and inclusive.

Cricket Wales is committed to providing equitable opportunities.

While we will always appoint on merit, we would particularly encourage applications from under- represented groups and communities in cricket – especially female or ethnically diverse people, or those who identify as having a disability.

For further information about the role contact:

[email protected]  (North Wales role)

 

 For full job descriptions please click here North

To apply please send an APPLIED CV to [email protected] .

The closing date for the North Wales post is 31st January 2023.

For details on our commitment to Safer Recruitment please see here

 

Mae Criced Cymru, y corff llywodraethu ar gyfer criced yng Nghymru, yn bodoli i arwain, ysbrydoli, a dylanwadu ar dwf, ansawdd a hygyrchedd criced yng Nghymru.

 

Rydym yn dymuno recriwtio i ddwy rôl er mwyn tyfu'r gêm mewn

  • Ysgolion a chlybiau yn Abertawe a Sir Gaerfyrddin ac yn
  • Ein cymunedau mwy amrywiol yng Ngogledd Cymru

 

Mae ein gweledigaeth yn syml; hyn yw i Griced gipio dychymyg Cymru’ ac mae ein cenhadaeth yn ymwneud â 'chysylltu cymunedau a gwella llesiant drwy ysbrydoli pobl i ddarganfod eu hangerdd am griced'. Mae'r rolau hyn yn sylweddol o ran helpu i wneud criced yn 'gêm i bawb' ac mae'n rhan o fuddsoddiad uwch yn ein nod o wneud criced hyd yn oed yn fwy amrywiol a chynhwysol.

Am fwy o wybodaeth am y rôl, cysylltwch â

[email protected] (rôl Gogledd Cymru)

[email protected] (rôl Abertawe/Sir Gaerfyrddin)

 

Am ddisgrifiadau swydd llawn, cliciwch yma. Gogledd Cymru  / Abertawe/Sir Gaerfyrddin

I ymgeisio, dylech anfon CV at [email protected].

Y dyddiad cau ar gyfer swydd De Cymru yw 15 Ionawr a’r dyddiad cau ar gyfer swydd Gogledd Cymru yw 31 Ionawr 2023.

Am fanylion am ein hymrwymiad i Recriwtio Mwy Diogel, cliciwch yma

Share

Official Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play