Rhedeg All Stars a Dynamos yn 2022? Gwybodaeth bwysig yma i’w no

|

Anogir Clybiau i roi eu rhaglenni All Stars a Dynamos (amserau ac ati) ar system Clubspark cyn gynted â phosib, am fod y system yn agor i rieni gofrestru mewn dwy ffordd dros y bythefnos nesaf.

Chwefror 10fed: gall y rhai sydd wedi cyn-gofrestru ymuno

Chwefror 17eg:  yn agored i’r cyhoedd

LLWYTHWCH EICH CYRSIAU

Os nad yw eich rhaglenni wedi’u llwytho ar y system fydd neb yn eu gweld!

 

Hyfforddiant Gwirfoddolwyr

Mi fyddwch yn falch o wybod y bydd gwybodaeth am yr hyfforddiant i ysgogwyr (activators) newydd, a sesiynau diweddaru i ysgogwyr presennol ar gael yn fuan.

Dechreuwch feddwl am bwy i’w gofyn i fod yn rhan o’ch tîm i gael 2022 gwych!

 

Gall rhieni gyn-gofrestru yma

Share

Official Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play