Rhedeg All Stars a Dynamos yn 2022? Gwybodaeth bwysig yma i’w no

|

Anogir Clybiau i roi eu rhaglenni All Stars a Dynamos (amserau ac ati) ar system Clubspark cyn gynted â phosib, am fod y system yn agor i rieni gofrestru mewn dwy ffordd dros y bythefnos nesaf.

Chwefror 10fed: gall y rhai sydd wedi cyn-gofrestru ymuno

Chwefror 17eg:  yn agored i’r cyhoedd

LLWYTHWCH EICH CYRSIAU

Os nad yw eich rhaglenni wedi’u llwytho ar y system fydd neb yn eu gweld!

 

Hyfforddiant Gwirfoddolwyr

Mi fyddwch yn falch o wybod y bydd gwybodaeth am yr hyfforddiant i ysgogwyr (activators) newydd, a sesiynau diweddaru i ysgogwyr presennol ar gael yn fuan.

Dechreuwch feddwl am bwy i’w gofyn i fod yn rhan o’ch tîm i gael 2022 gwych!

 

Gall rhieni gyn-gofrestru yma

Share

Offical Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play
Let us know what you think about Cricket in Wales

How do you feel about Cricket in Wales at the moment?

What's is good that we should celebrate?

What is not so good that we should improve?

Please share your thoughts by emailing [email protected] 

Diolch!