Welsh Youngsters Finish Season Strongly

|

                                                    

 

Wales’ cricket teams continued their impressive run of form by picking up a number of key wins as they looked to finish the season on a strong note.

 

Wales U17 entered the final part of the season with a tough trip to Bath to play Somerset, and bowled first on a flat surface. Despite Roman Walker's (North East Wales) spell of 2-29, Wales found it hard to take regular wickets, with Somerset hitting 337-4 before declaring. Wales in response staggered to 78-6, with only Adam Keane (Cardiff and Vale) (32 not out) making a considerable score in an ultimately losing cause.

 

Against Dorset in a 50 over a side game, they fared better, batting first and hitting 167-8. Morgan Murray-Williams's (North East Wales) 46 not out at number 7 was the highest score for Wales, in a batting line-up that mostly struggled to adapt to conditions. In response however, Pembrokeshire’s Tom Murphy (3-18) was the pick of the Welsh bowlers with the hosts bowled out for just 149.

 

Next up for was a trip to play Nottinghamshire who batted first on a surface that gave batsmen plenty of reward for their shots. Wales U17 struggled to make regular inroads and Nottinghamshire's 329-9 was a score Wales failed to replicate, only mustering 211 with West Glamorgan’s Tiaan Thomas Wheeler (52) the sole man to pass the half century mark. Nottinghamshire went on to win the match on a superior first innings score.

 

Wales U17 won their game against Warwickshire in a tightly fought match. Batting first Wales U17 hit 259-8 with Cardiff and Vale’s Dafydd Manley's enterprising knock of 65 from 102 balls leading his team to a respectable score. In reply, Warwickshire got to 211-6 before proceedings were brought to a close, with Wales given a victory on highest first innings score.

 

Wales U11 also enjoyed a successful month, with a number of wins at the Taunton cricket festival held at King's College. After an impressive win against a talented Barbados academy side, Wales U11 also picked up victories against Yorkshire and Buckinghamshire. Nevertheless they were beaten to the title by the former by just 3 points. 

 

Nevertheless Wales U11 finished the season with 9 wins from 18 games, with keeper-batsman Alex Horton (Gwent) scoring a total of 1006 runs with 12 catches and 10 stumpings behind the wickets - a record for an U11 keeper.

 

“Overall it has been a very successful season for our age-group teams,” said Cricket Wales performance director, John Derrick.  “We have seen some excellent performances throughout the season. We will be looking to build on this through the winter, and aim for further improvement in 2016.”

 

 

 

Ieuenctid Cymru’n gorffen y tymor yn gryf

 

 

 

Mae timau criced Cymru wedi parhau i greu argraff dda drwy gael nifer o fuddugoliaethau allweddol, gan orffen  y tymor ar nodyn gobeithiol.

 

Wrth i’r tymor ddirwyn i ben roedd tîm D17 Cymru’n wynebu taith galed i Gaerfaddon i chwarae yn erbyn Gwlad yr Haf, a nhw fowliodd gyntaf ar lain wastad.  Er gwaethaf bowlio Roman Walker (Gogledd Ddwyrain Cymru),  a gymerodd 2-29, cafodd Gymru drafferth cipio wicedi’n rheolaidd, a sgoriodd Gwlad yr Haf 337-4 cyn cau’r batiad.  Mewn ymateb, baglodd Cymru i gyrraedd 78-6, gydag Adam Keane (Caerdydd a’r Fro) (32 heb fod allan) yn unig yn cael sgôr sylweddol wrth i Gymru fethu â chyrraedd y nod.

 

Cawsant fwy o hwyl arni mewn gêm 50 pelawd bob ochr yn erbyn Dorset, gan fatio’n gyntaf a sgorio 167-8. Morgan Murray-Williams (Gogledd Ddwyrain Cymru) a gafodd y sgôr uchaf i Gymru, sef  46 heb fod allan, gyda batwyr y tîm yn cael trafferth addasu i’r amgylchiadau.  Mewn ymateb, fodd bynnag, Tom Murphy  o Sir Benfro (3-18) a fowliodd orau i Gymru gyda’r tîm cartref yn cael eu bowlio allan am 149 yn unig.

 

Yna teithiodd y tîm i chwarae yn erbyn Swydd Nottingham, a fatiodd gyntaf ar lain oedd yn gwobrwyo’r batwyr yn hael  am eu hergydion.  Cafodd Gymru fawr o hwyl arni a methodd y tîm â chyrraedd sgôr Swydd Nottingham o 329-9, gan sgorio 211 yn unig. Tiaan Thomas Wheeler, Gorllewin Morgannwg (52) oedd yr unig chwaraewr i sgorio dros hanner cant.  Aeth Swydd Nottingham ymlaen i ennill y gêm yn sgil eu sgôr uwch yn y batiad cyntaf.

 

Enillodd tîm D17 Cymru eu gêm yn erbyn Swydd Warwig mewn gornest glos.  Gan fatio’n gyntaf, cafodd Gymru sgôr barchus o 259-8, gyda Dafydd Manley, Caerdydd a’r Fro, yn llwyddo i sgorio 65 oddi ar 102 o beli.  Mewn ymateb, sgoriodd Swydd Warwig 211-6 cyn i’r chwarae ddod i ben, gyda Chymru’n cael y fuddugoliaeth ar sail eu sgôr uchaf yn y batiad cyntaf.

 

Cafodd tîm D11 Cymru fis llwyddiannus hefyd, gan ennill nifer o gemau yng ngwyl griced Taunton a gynhaliwyd yng Ngholeg y Brenin.  Yn dilyn buddugoliaeth gadarn yn erbyn tîm talentog academi Barbados, llwyddodd y tîm D11 i drechu Swydd Efrog a Swydd Buckingham hefyd.  Fodd bynnag, methon nhw â chipio’r teitl o drwch blewyn, gyda Swydd Efrog 3 phwynt yn unig ar y blaen.

 

Serch hynny, gorffennodd tîm D11 Cymru y tymor gyda naw buddugoliaeth allan o 18 o gemau, gyda’r batiwr-wicedwr Alex Horton (Gwent) yn sgorio cyfanswm o 1006 o rediadau gyda 12 daliad a 10 stympiad tu ôl i'r wicedi -  y perfformiad gorau erioed i wicedwr D11.

 

“Bu’n dymor llwyddiannus iawn i’n timau grwpiau oedran ar y cyfan,” meddai rheolwr perfformiad Criced Cymru, John Derrick.  “Cafwyd rhai perfformiadau gwych trwy gydol y tymor.  Gobeithiwn  adeiladu ar hyn trwy’r gaeaf, a cheisio gwella mwy eto yn 2016.”

 

 

 

 

 


 
 
Share

Offical Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play