Players of the Month Receive their Awards

|


(Left to right) Ellie Hopkins, Mujahid Ilyas, Will Owen of Glamorgan CCC, Lauren Parfitt, and Cricket Wales performance manager John Derrick at the awards presentation at the SWALEC Stadium, Cardiff.

Outstanding batting, bowling, wicketkeeping and fielding have been recognised in the latest Cricket Wales player of the month awards.

Glamorgan player Will Owen, himself a product of the Cricket Wales development programme, made the presentations to players who have excelled in Wales teams.

Chris Matthews (Mid Glamorgan) of Wales U14s was named May / June boys player of the month for his 98 v Hampshire, 94 not out v Somerset and five wicketkeeping dismissals. He was unable to attend the presentation and will receive his award next month.

The May / June girls player of the month was Lauren Parfitt (Gwent) of the Wales senior women's team for her all-round ability, including 5 for 20 off 10 overs v Worcester and 31 not-out; 3 for 18 v Durham, three catches and a run out.

The July boys player of the month was Mujahid Ilyas (Cardiff and Vale), of the Wales U14s for his 92 v Middlesex, 78 v Devon, and bowling figures of 3 for 41, 3 for 14, 2 for 13, and 2 for 40; as well as 110 v Bedfordshire, playing for the U15s.

Ellie Hopkins (Cardiff and Vale) of the U17 and senior teams was the July girls' player of the month for a brilliant 132 not out v Cheshire.

“These awards are an excellent reminder of the wealth of talent we have in Welsh cricket,” said Cricket Wales performance manager, John Derrick. “It’s very pleasing that we can recognise some of the outstanding performances each month, but worth remembering that this represents just the tip of the iceberg as far as achievements by our players are concerned.”

Chwaraewyr y mis yn derbyn eu gwobrau  

Mae batio, bowlio,  cadw wiced a maesu rhagorol wedi’u cydnabod gyda gwobrau chwaraewyr y mis diweddaraf Criced Cymru.

Chwaraewr Morgannwg, Will Owen, un sydd wedi elwa ei hunan o raglen ddatblygu Criced Cymru, a gyflwynodd y gwobrau i’r chwaraewyr sydd wedi rhagori yn nhimau Cymru.

Cafodd Chris Matthews (Morgannwg Ganol), aelod o dîm Dan 14 Cymru ei enwi fel chwaraewr y bechgyn ar gyfer mis Mai/Mehefin am ei  98 yn erbyn  Hampshire, 94 heb fod allan yn erbyn Gwlad yr Haf ac am gael pum chwaraewr allan wrth gadw wiced.  Methodd â mynychu’r cyflwyniad a bydd yn derbyn ei wobr mis nesaf.

Chwaraewr y merched ar gyfer  mis Mai/Mehefin oedd Lauren Parfitt (Gwent), aelod o dîm merched hyn Cymru, am ei gallu cyffredinol fel chwaraewr, gan gynnwys 5 am 20 oddi ar 10 pelawd yn erbyn Caerwrangon a 31 heb fod allan; 3 am 18 yn erbyn Durham, tri daliad a rhediad allan.

Chwaraewr y bechgyn ym mis Gorffennaf oedd Mujahid Ilyas (Caerdydd a’r Fro), aelod o dîm Dan 14 Cymru am ei 92 yn erbyn Middlesex, 78 yn erbyn Dyfnaint, a ffigyrau bowlio o 3 am 41, 3 am 14, 2 am 13, a 2 am 40; yn ogystal â 110 yn erbyn Swydd Bedford, yn chwarae i’r tîm Dan 15.

Ellie Hopkins (Caerdydd a’r Fro), aelod o’r tîm Dan 17 a’r tîm hyn oedd chwaraewr y merched ym mis Gorffennaf am 132 gwych heb fod allan yn erbyn Swydd Gaer.

 “Mae’r gwobrau hyn yn ffordd wych o’n hatgoffa o’r cyfoeth o ddoniau sydd gennym yn y byd criced yng Nghymru,” meddai rheolwr perfformiad Criced Cymru, John Derrick. “Mae’n beth gwych ein bod yn gallu cydnabod rhai o’r perfformiadau gorau bob mis, ond mae’n werth cofio mai dim ond canran fach iawn o lwyddiannau’n chwaraewyr mae hyn yn ei gynrychioli”
Share

Offical Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play