Hundreds play in South Wales Kwik Cricket finals

|


 
The finals day, organised by Cricket Wales, marks the culmination of all the festivals run in cricket clubs and local authorities across South Wales.

The Girls' competition was won by Rhiwbeina Primary School, Cardiff, with Mary Immaculate of Haverfordwest runners-up.

The Mixed competition was won by Evenlode Primary School, Penarth, with Glasllwch Primary School from Newport runners-up.

The winners go through to represent South Wales in the Midlands finals in Birmingham.

The following schools took part in the mixed finals: Glasllwch PS, Newport; Maesglas, Newport; Rhiwbeina PS, Cardiff; Radyr PS, Cardiff; Evenlode , Penarth; Marlborough PS, Cardiff; Crwys PS, Swansea; YsgolGymraeg Llantrisant, Llantrisant; Llantrisant PS, Llantrisant; Ysgol Y Dderwen, Carmarthen; Ysgol Y Bannau, Powys; Ysgol Dewi Sant, Llanelli; Pontarddulais PS, Pontarddulais; Y G Glancleddau, Haverfordwest; Cleddau Reach PS, Haverfordwest.

Competing in the girls' finals were: Duffryn PS, Newport; Rhiwbeina PS, Cardiff; West Park PS, Bridgend; Mary Immaculate, Haverfordwest; Llanfaes PS, Brecon; Pengelli PS, Swansea; Milford Haven PS, Pembrokeshire; Ygsol Y Fenni, Abergavenny; Ysgol Bryn Onnen, Pontypool; Queen Street, Abertillery; Ysgol Gymraeg Griffith Jones, St Clears; Tynewydd PS, Newbridge; St Andrews PS, Newport; Ysgol Y Dderwen, Carmarthen; Ysgol Y Bryniago, Pontarddulais.

David Lloyd, of Glamorgan CCC, was on hand to present the trophies to the finalists and T-shirts and certificates to all other schools.

“The aim of the Kwik Cricket competition is to provide children of all levels of ability and experience with an opportunity to regularly participate in a fun, introduction to cricket and to encourage the spirit of cricket,” explained Steve Watkins, Cricket Development officer for Gwent and Mid Wales Council, who organised the event for Cricket Wales. “This was another excellent competition, and we all wish Rhiwbeina and Evenlode the best of luck as they represent South Wales at Midlands Finals.”



Evenlode Primary School - Winners


The Girls' Competition

Cannoedd yn chwarae yn rownd derfynol Kwik Cricket De Cymru

Bu dros 300 o blant o 30 o ysgolion ar draws y rhanbarth yn cymryd rhan yn rowndiau terfynol Kwik Cricket De Cymru yng Nghlwb Criced Sain Ffagan.

Diwrnod y rowndiau terfynol, a drefnwyd gan Criced Cymru, yw penllanw’r holl wyliau criced sy’n cael eu rhedeg gan glybiau ac awdurdodau lleol ar draws De Cymru.

Enillwyd cystadleuaeth y Merched gan Ysgol Gynradd Rhiwbeina, Caerdydd, gydag Ysgol Mary Immaculate, Hwlffordd yn dod yn ail.

Enillwyd cystadleuaeth y dyblau gan Ysgol Gynradd Evenlode, Penarth, gydag Ysgol Gynradd Glasllwch, Casnewydd yn dod yn ail. Bydd yr enillwyr yn mynd ymlaen i gynrychioli De Cymru yn rowndiau terfynol Canolbarth Lloegr yn Birmingham.

Cymerodd yr ysgolion canlynol ran yn y rowndiau terfynol cymysg: YG Glasllwch, Casnewydd; Maesglas, Casnewydd; YG Rhiwbeina, Caerdydd; YG Radur, Caerdydd; Evenlode, Penarth; YG Marlborough, Caerdydd; YG Crwys, Abertawe; Ysgol Gymraeg Llantrisant, Llantrisant; YG Llantrisant, Llantrisant; Ysgol Y Dderwen, Caerfyrddin; Ysgol Y Bannau, Powys; Ysgol Dewi Sant, Llanelli; YG Pontarddulais, Pontarddulais; YG Glancleddau, Hwlffordd; YG Cleddau Reach, Hwlffordd.

Bu’r canlynol yn cystadlu yn rowndiau terfynol y merched: YG Duffryn, Casnewydd; YG Rhiwbeina, Caerdydd; YG West Park, Pen-y-bont ar Ogwr;  Mary Immaculate, Hwlffordd; YG Llanfaes, Aberhonddu; YG Pengelli, Abertawe; YG Aberdaugleddau, Sir Benfro; Ysgol Y Fenni, Abergafenni; Ysgol Bryn Onnen, Pontypwl; Ysgol Stryd y Frenhines, Abertyleri; Ysgol Gymraeg Griffith Jones, San Clêr; YG Bontnewydd; YG Saint Andrew, Casnewydd; Ysgol Y Dderwen, Caerfyrddin; Ysgol Bryniago, Pontarddulais.

Roedd David Lloyd o Glwb Criced Morgannwg wrth law i gyflwyno’r tlysau i’r enillwyr a chrysau T a thystysgrifau i’r holl ysgolion eraill.

“Nod y gystadleuaeth Kwik Cricket yw darparu plant o bob lefel a gallu a phrofiad â chyfle i gymryd rhan yn rheolaidd mewn cyflwyniad hwyliog i griced, ac i hyrwyddo gwir ysbryd y gêm,” esbonia Steve Watkins, Swyddog Datblygu Criced gyda Chyngor Gwent a Chanolbarth Cymru, a drefnodd y digwyddiad i Criced Cymru.

“Roedd hon yn gystadleuaeth arall wych, a dymunwn yn dda i Riwbeina ac Evenlode wrth iddyn nhw gynrychioli De Cymru yn y rowndiau terfynol yng Nghanolbarth Lloegr.”
Share

Offical Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play