England stars launch Kwik Cricket season in Wales

|Thousands of boys and girls throughout Wales are preparing to take part in the 2014 Kwik Cricket season.

England internationals Charlotte Edwards and Lydia Greenway launched the season with a visit to  Glasllwch Primary School in Newport, which won both the mixed and girls South Wales finals last year and progressed to the finals day at Trent Bridge Cricket Ground, Nottingham.

 Charlotte and Lydia, who are coaching ambassadors with the Chance to Shine programme, joined the youngsters in a game of Kwik Cricket ahead of this year’s competition. “It was great to meet the girls and boys at Glasllwch Primary School,” said Charlotte, the England women’s captain. “They are really enthusiastic about Kwik Cricket and clearly enjoy it as a fun and accessible introduction to the game.”

 Last year 5,800 boys and girls in 560 schools took part in the Mixed Festivals and 110 schools entered the girls-only festival. Glasllwch won both South Wales competitions, and the girls were runners up in the ECB (England and Wales Cricket Board) National Finals Day, while the boys lost in their semi- final.

 In North Wales, the champions were Ygol Bryn Coch, Mold in the girls competition, and St. Peters CW Primary School, Rosset in the mixed.

 The first festival in Wales for 2014 is at Blackwood Cricket Club on May 19.

“Kwik Cricket gives children of all levels of ability and experience the chance to enjoy a fun introduction to cricket,” said Cricket Wales chief executive Peter Hybart. “The Kwik Cricket competitions in Wales are hugely popular, and offer a fantastic way to enjoy the game in a format that can be played in virtually any location.”

Sêr Lloegr yn lansio’r tymor Criced Cyflym yng Nghymru Mae miloedd o fechgyn a merched ledled

Cymru’n paratoi i gymryd rhan yn nhymor Criced Cyflym (Kwik Cricket) 2014.

Lansiwyd y tymor gan y chwaraewyr rhyngwladol o Loegr, Charlotte Edwards a Lydia Greenway, yn ystod  ymweliad ag Ysgol Gynradd  Glasllwch yng Nghasnewydd, a enillodd rownd derfynol gymysg a rownd merched De Cymru y llynedd, a mynd ymlaen i chwarae yn y rowndiau terfynol  ar faes criced Trent Bridge yn Nottingham.

Ymunodd Charlotte a Lydia, sy’n llysgenhadon hyfforddiant gyda’r rhaglen ‘Chance to Shine’  â’r chwaraewyr ifanc mewn gêm o Griced Cyflym cyn dechrau’r gystadleuaeth eleni.

“Roedd hi’n wych cael cwrdd â bechgyn a merched Ysgol Gynradd Glasllwch,” meddai Charlotte, capten tîm merched Lloegr.  “Maen nhw mor frwdfrydig dros Griced Cyflym ac yn amlwg yn ei fwynhau fel cyflwyniad hwylus i’r gêm.”

Y llynedd cymerodd  5,800 o fechgyn a merched o fewn 560 o ysgolion ran yn y Gwyliau Cymysg, a chymerodd 110 o ysgolion ran yn yr wyl ar gyfer merched yn unig.

Enillodd Glasllwch y ddwy gystadleuaeth yn Ne Cymru, a chyrhaeddodd y merched yr ail safle yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol Bwrdd Criced Cymru a Lloegr (ECB), gyda’r bechgyn yn colli yn eu rownd gogynderfynol nhw.

Yng Ngogledd Cymru, y pencampwyr oedd  Ysgol Bryn Coch, Yr Wyddgrug yng nghystadleuaeth y merched, ac Ysgol Gynradd Sant Pedr, Rossett yn y gystadleuaeth gymysg.

Cynhelir yr wyl gyntaf yng Nghymru ar gyfer 2014 yng Nghlwb Criced y Coed Duon ar Mai 19.

“Mae Criced Cyflym yn rhoi cyfle i blant o bob lefel gallu a phrofiad i gael cyflwyniad hwyliog i’r gêm,” meddal prif weithredwr Criced Cymru, Peter Hybart.  “Mae’r cystadlaethau Criced Cyflym yng Nghymru’n hynod o boblogaidd, ac yn ffordd wych o fwynhau’r gêm ar fformat y gellir ei chwarae yn unrhyw leoliad mwy neu lai.

” Mae’r gystadleuaeth Criced Cyflym yn agored i ysgolion cynradd ac ysgolion canol gwladol ar draws Cymru a Lloegr.

Criced Cymru yw’r corff llywodraethu cenedlaethol ar gyfer criced iau a chriced hamdden hyn yng Nghymru.  Mae’n gweithio’n agos â Chlwb Criced Morgannwg, sy’n llywodraethu gêm broffesiynol y dynion.  
     Y chwaraewyr rhyngwladol o Loegr, Charlotte Edwards a Lydia Greenway’n cwrdd â chwaraewyr Criced Cyflym yn Ysgol Gynradd GlasllwchShare

Official Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play