DATGANIAD I R CYFRYNGAU Awst 2015

|

Mae timau criced Cymru wedi parhau gyda’u haf llwyddiannus, gyda thimau ar draws grwpiau oedran gwahanol yn mwynhau buddugoliaethau.

Curodd tîm D11 Cymru dîm cadarn o Gaint, gyda Frank MacDonald, o Ogledd Ddwyrain Cymru’n sgorio 3-5, sef y gwahaniaeth rhwng y ddau dîm ar ddiwedd y dydd.

Yna cawsant tair buddugoliaeth arall.  Y gyntaf yn erbyn Essex, lle bowliodd Cymru’n dda gan ennill yn hawdd o 38 rhediad.  A phan wynebon nhw Ysgolion Llundain, serennodd Ben Kellaway o Went (2-18 a 34) gyda’r bat a’r bêl i sicrhau buddugoliaeth o ddwy wiced.  Ben Mulcahy (3-9) o Gaerdydd a’r Fro a sicrhaodd trydedd fuddugoliaeth y mis i dîm D11 Cymru yn erbyn tîm cryf o Swydd Gaerwrangon.

Ond yna collwyd gemau yn erbyn Swydd Gaerhirfryn a Swydd Efrog, er gwaethaf perfformiadau gwych gan Alex Horton o Went yn y ddwy gêm.  Cafodd y sgôr uchaf gyda 43 heb fod allan yn erbyn Swydd Gaerhirfryn a 62 yn erbyn Swydd Efrog.

Yna cafodd tîm D11 Cymru eu trechu ddwywaith yn rhagor gan Swydd Gaer a Gwlad yr Haf.  Ond daeth eu cyfnod hesb i ben yn erbyn Swydd Warwig, gyda sgôr ardderchog Horton o 81 yn selio’r fuddugoliaeth.  Parhaodd Horton i chwarae ar ei orau yn ystod y gêm nesaf, a gollwyd yn erbyn Swydd Efrog, gan dorri’r record gyda sgôr o 113 heb fod allan, cyn bwrw 167 heb fod allan i arwain Cymru i fuddugoliaeth bendant dros Swydd Stafford.  Daeth â’i fis i ben yn erbyn Swydd Gaerloyw, gan fwrw 51 heb fod allan i arwain Cymru i fuddugoliaeth.

Cafodd tîm D12 Cymru set o ganlyniadau da hefyd.  Yn ystod eu gêm yn erbyn Swydd Gaerwrangon, cawsant eu bowlio allan am 117 yn unig ond mewn ymateb, bowliodd Joe Westwood o Went (4-14) a Luc Rees o Orllewin Morgannwg (4-18) Cymru i fuddugoliaeth o 43 rhediad.  Yna dilynodd tîm D12 Cymru hyn gyda buddugoliaeth bendant yn erbyn Swydd Rhydychen, gan eu bowlio allan am 69 yn unig.

Aeth tîm D12 Cymru ymlaen i gael eu trechu ddwywaith, y tro cyntaf yn erbyn Middlesex, wedi i fatwyr Cymru frwydro’n galed yn erbyn troellwyr y gwrthwynebwyr, ac yna yn erbyn Surrey mewn gêm isel ei sgôr.

Dechreuodd tîm D13 Cymru eu mis drwy gael eu trechu mewn gêm isel ei sgôr yn erbyn Hampshire.  Gan fowlio’n gyntaf, gweithiodd Cymru’n galed i gyfyngu’r ymwelwyr i 133, ond mewn ymateb, cafodd Cymru eu bowlio allan am 96 yn unig.

Fodd bynnag, daeth llwyddiant i’w rhan wedi hynny, gyda buddugoliaeth yn erbyn Swydd Gaerhirfryn.  Arweiniodd Morgan Bevans (64) o Went a Ryan Scrivens (31), hefyd o Went, dîm Cymru i gyfanswm buddugol o 192.

Cafodd tîm D17 Cymru dair buddugoliaeth.  Roedd y gyntaf yn erbyn Brigâd Dân Prydain, gyda Chymru’n sgorio 235, gyda chymorth sgôr o 72 gan yr agorwr, Joe Voke o Went.  Yna, mewn gêm uchel ei sgôr, llwyddodd Cymru i drechu Swydd Gaerloyw, gyda Sam Pearce o Forgannwg Ganol (69) a Voke (52) yn arwain Cymru i fuddugoliaeth 5 wiced.  Roedd y drydedd fuddugoliaeth yn erbyn Dyfnaint, gyda 164 heb fod allan gwych gan Steffan Roberts o Forgannwg Ganol yn arwain tîm D17 Cymru at 302 a buddugoliaeth ar ddiwedd y dydd.

Ar ffurf hirach y gêm, roedd tîm D17 Cymru’n gyfartal â Swydd Gaerloyw, ond collon nhw i Hampshire yn eu batiad cyntaf, ac yn erbyn Dyfnaint.

“Rydym wedi cael rhai canlyniadau positif iawn dros y mis diwethaf,” meddai rheolwr perfformiad Criced Cymru, John Derrick.  “Bu rhai o’r perfformiadau unigol yn wirioneddol wych.”


 

 

 

 Share

Offical Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play