Cystadleuaeth Chwarae Criced Rhithwir Cymru

|

  

GALW AR BLANT YSGOLION CYNRADD

(hyd at Blwyddyn 6)  Er nad oes unrhyw griced arferol ar hyn o bryd, ‘dyw hynny ddim yn esgus i beidio â chymryd rhan yn ein Cystadleuaeth Sgiliau!  Dyma rywbeth y gall pawb yn dy Glwb roi cynnig arno a chymryd rhan yng Ngemau Criced Rhithwir Cymru 2020.

Diolch o galon i Oliver & Theo Rogers, Avaneesh Shah, Will Norman, Abbie Mayers, Holly Mayers, a Niamh Manselam am greu ein ffilmiau.

 

Sut i gymryd rhan

Mae’r her yn cynnwys 6 gweithgaredd gyda dolen fideo yn dangos sut i wneud bob un.  Ar ôl iti orffen bydd angen iti anfon dy sgoriau’n uniongyrchol drwy ffurflenni google gan ddefnyddio’r ddolen sydd ar waelod y PDF.

Gallilawrlwytho’r ddogfen 

 Galli wneud yr holl weithgareddau mewn ardal fach yn dy ardd neu yn unrhyw le arall addas sydd gen i.

Gwobrau

Enillydd cyffredinol:  4 tocyn ar gyfer Gêm T20 Morgannwg

Enillydd bob categori:  pâr o docynnau ar gyfer gêm T20 Morgannwg

Sut i gymryd rhan

1.     Agora’r ddolen agwylia’r ymarferion sgiliau

2.      Perfformia’r sgiliau

3.      Cofnoda dy sgoriau

4.      Postia nhw i ffurflenni google yma

5.      Postia ffilm o dy gynnig ar dudalennau Facebook Criced Cymru.

Y sgiliau i’w perfformio yw:-

1.     Tasg Clapio a Dal

2.     Tasg Dal Pêl Uchel

3.     Tasg Dal Cyflym

4.     Tasg Maesu Agos

5.     Tasg Bowlio Criced

6.     Tasg Batio Criced

Share

Offical Partners

Glamorgan Cricket Sport Wales England Cricket Board The National Lottery Masuri Chance To Shine Lord's Taverners NV Play